Csapó-kanyar, meg hasonló számtalan érdekesség

 

Nem mintha visszasírnám a hatvanas évekbeli közlekedési viszonyokat Debrecen közútjain, de engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit nosztalgiázzak városunk régmúltjáról. Természetesen az akkori időkben sem volt egy idilli állapot, amikor a Csapó utca elejéről a Szabadság fürdőig – most Főnix Csarnokig – villamosoztam nap-mint nap, várakozva a kitérőkben az ellenkező irányban érkező villamosra, hogy az egy visszasírható állapot lenne. Lehet, hogy nem véletlenül neveztük mi diákok a villamost annak idején “tujának”. Változik a világ, most a CAF-ok idejében ez az elnevezés eltűnt.

Talán érdemes a fiatalabbak kedvéért megemlíteni, hogy mi is volt az a kitérő?

Mivel Debrecen villamos vonalainak többsége annakidején egyvágányú volt, úgy oldották meg a kétirányú forgalmat, hogy a vonalhosszon, egy-egy megállóban arra a rövid szakaszra dupla vágányt építettek ki. A Csapó utcai 6-os villamos vonalon a városból kivezető szakaszon az első ilyen kitérő még a Csapó-kanyarnak nevezett vonalszakasz előtt a mostani Csapó u. 59-63 sz. előtt volt. És így tovább a temetőig, volt még néhány hasonló. Ezeken a helyeken, ha odaértünk a villamossal, akkor meg kellett várni az ellenkező irány szerelvényét, vagy, ha az érkezett hamarabb, akkor azok vártak a kifele menőre. Így zajlott a mostanára a magamfajta öregemberek által visszasírt egykori villamos közlekedés Debrecenben. De máshol is így lehetett ez, annak idején, nem kell ezért Debrecent elmarasztalni.

Említettem előbb a nosztalgiázást. Hát persze, több, mint ötven évvel ezelőtti középiskolai éveimre emlékezem vissza. Fiatalok voltunk, “előttünk állt a világ”, mostanára meg annyira telt, hogy írjam itt bölcseleteimet, melyre azért igen kevesen kíváncsiak.

De nem is ezért ültem számítógépem elé.

Nemrég hallottam a rádióban egy műsorrészletet – mivel csak annak vége felé kapcsoltam be a rádiót -, melyben bizonyos légi felvételekről volt szó, melyek digitalizálásán dolgoznak, és elérhetővé teszik mindenki számára az interneten.

Engem ez a téma érdekel, igyekeztem utánanézni.

Korábban is sejtettük, hogy lehetnek ilyen felvételek, de véletlenül sem gondoltuk, hogy mára egy olyan hatalmas adatbázis anyagához férhetünk hozzá, mely közelít a százezres légi felvétel számhoz, melyeket 1959-től, 1992-ig tartó időszakban készítettek. A fotók szinte az egész országot lefedik, sok esetben többször is, írják a www.fentrol.hu honlap készítői.

Igen, ezen a honlapon találhatók meg azok a nagy felbontású, több esetben egyenként a 200 MB-ot is meghaladó méretű, 1814 dpi felbontású kiváló minőségű légi felvételek, melyek a geoshop.hu honlapon közzétett ÁSZF. szabályainak betartásával ingyenesen letölthetők. Ajánlom még az érdeklődők figyelmébe a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) honlapját, valamint a www.fentről.hu blogbejegyzéseit!

Erre szeretném felhívni mindazok figyelmét, akik hozzám hasonlóan érdeklődnek e téma iránt.

Innen jött bejegyzésem alcíme, erről jutottak eszembe bevezető gondolataim a Csapó-kanyarról, mert ezt is láthatjuk a felvételeken:

 

Órákon, napokon keresztül el lehet “csemegézni” ezeken a felvételeken, melyek egyedül állóak, soha meg nem ismételhetők, ezért nagyon értékesek, és most ingyen itt lehetnek számítógépünkön. Hihetetlen, de igaz.

Megtaláltam lakóházunkat 1963 október 29-én 11:44-kor készített légi felvételen. A felvétel szélén látható óra számlapján SWISS MADE felírat, de nemigen a svájciak fotóztak. De említhetnék több olyan felvételt, mely életem egy-egy állomását idézi emlékeim között.

A hadászatilag fontos intézményeket, katonai laktanyákat annak idején gondosan “kitakarták” a felvételekről, de találtam olyanokat is, melyek ennek ellenére egy másik felvételen láthatók. Így találtam rá katonai szolgálatom helyszínére, ahol akkor sorkatonai szolgálatot teljesítettem 1970-ben. Visszaidéződtek bennem az akkori élményeim, természetesen több évtized távlatában, megszépülve. Honlapomon máshol ezt a felvételt is bemutatom.

Ha már a hadászatot említem, akkor a mai Gripeneink talán sehol sincsenek ahhoz az arzenálhoz, mely a Debrecen város közigazgatási határain belüli debreceni repülőtéren láthatók azon a néhány felvételen, melyeken igen sok Szu-24-es repülőgépet fedezhetünk fel, az 1984-ben készült légi felvételeken. De annyi katonai helikoptert sem láttunk városunk légterében, amennyi ezeken a felvételeken láthatók. És ez csak egy katonai repülőtér volt annak idején kis hazánkban. Ezekből egy felvétel-részlet:

 

Civil ésszel nézegetve a fotókat azért az sem megismételhető, amikor szinte megszámolhatók a Dobozi temető kihantolt sírjai, mielőtt a temetőt felszámolták.

Dobozi

 

De ugyanígy a Honvédtemető sírjai, mely katonás rendje azért mostanára kissé megváltozott. Ezt is beidézem majd honlapom másik bejegyzésébe, ahol beazonosítható, hogy hol volt egykor a 3-asok szobra.

Honvtemeto

 

Érdekesnek és megismételhetetlen felvételeknek minősítem még többek között, amikor Holló László tócóskerti lakóháza volt talán a legnagyobb épület ebben a térségben. A többiek, kis házak, kunyhók azóta eltűntek a föld színéről, helyt adva egy debreceni viszonylatban gigantikus tócóskerti lakótelepnek, több, mit tízezer ember otthonának. Örülök annak, hogy az egykori utcák fasorainak részletei ma is megvannak. Jó közelítéssel beazonosíthatók az eltűnt utcák.

Holló

 

Tudom azt is, hogy e téma igen keveseket érint, kevesen értékelik ezeket a régi, szerintem pótolhatatlan felvételeket. De gondoljunk csak arra, hogy találunk ezeken a felvételeken sokak egykori lakóházát, otthonait, melyeket az “illetékesek” által meghozott döntéssel elsöpörtek, lebontásra ítéltek. Élnek azért közöttünk olyanok, akik áldozataivá váltak az akkori várospolitikának. Régi otthonuk, házuk, azzal kapcsolatos emlékeik viszont most felidézhetők, ezeken a légi felvételeken viszontláthatják eltűnt lakóhelyüket.

Bevallhatjuk azért, hogy, ha visszanézzük akár az interneten is a bevezetőmben említett Csapó-kanyar környékén készült akkori fényképeket, azért azok az utak, ütött kopott házak azért nem visszasírandók. Láthatunk olyan korabeli fényképeket, melyeken lévő rozoga épületek most is megvannak, felújítva szolgálják mai világunkat.

Eredetileg arra gondoltam, hogy bemutatok ezek közül néhányat, de miután a képek forrása kideríthetetlen, nem teszem. Láttam ugyanazt a fotót több helyen, több név alatt megjelenni, márpedig úgy gondolom, hogy ez így nincs rendjén.

Bizonyára meglennénk mai debreceniek, de talán utódaink többsége is anélkül, hogy tudnánk, hogy hol lakott például dr. Zoltai Lajos, aki a Városi Múzeum egykori múzeumőre volt számos más tisztsége, tevékenysége mellett. Domahidy Elemér főispán 1916-ban tiszteletbeli múzeum igazgató címmel tisztelte meg. Akik ismerik Zoltai tevékenységét igazolhatják, hogy nem véletlenül kerestem hogy hol lakott. Megtaláltam valamikori lakóházát. E felvételeken beleshetünk volt udvarára.

Hajo_1

Hajo

 

Várom visszajelzését aki megtalálta!

Segítségül annyit, hogy a Bundi utca 15. sz. alatt lakott, mely utca a felvétel készítésének idején eltűnt Debrecen térképéről.

De fellelhetők városunk más részei is, melyeket madártávlatból soha sem láttunk, és lefényképezésére mostanára semmilyen lehetőségünk nincs.

Debrecenről és térségéről jelenleg 348 nagyfelbontású légi felvétel van feltöltve.

Ezt tartom én nagy értéknek a www.fentrol.hu honlapon!

Így van ez még akkor is, ha tudom, hogy a Google légi felvételei ma sokkal korszerűbben örökítik meg mai valóságunkat, de az elmúlt évtizedek változásait, 1959-től kezdődően azért mégsem tudják pótolni.

És sok-sok más, a Magyarország területéről az elmúlt évtizedekben készült 400.000 darabot meghaladó, jelenleg a honlapra feltöltött 96.725 darab légi felvétel között kereshetünk, mely anyag folyamatosan bővül a honlapot működtetők munkája eredményeképp.

Az adatbázisban történő keresést segíti azon magyarországi települések névsora, melyről légi felvételeket készítettek.

 

Ezekre szeretném felhívni az érdeklődők figyelmét az itt megjelentekkel.

 

Forrás:

Sajnálom, hogy már találkozhatunk az interneten azokkal a légi felvételekkel, melyekről itt írtam, mindenféle hivatkozás nélkül.

Én úgy gondolom, hogy megérdemlik a honlapok munkatársai, túl azon, hogy kötelességünk is, hogy pontosan hivatkozzunk rájuk. Ezért helyeztem el fenti szövegembe a lehető legpontosabb hivatkozásokat.

 

Debrecen, 2016 február 10.

 

vitéz Csizmadia József